Şartlar & Koşullar

KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE GİZLİLİK GİZLİLİK

 

İşbu Site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Hizmetsepeti’ne ait olup, siteye girmek ve kullanmakla

Site’nin Yasal Uyarı ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni “Kullanıcı veya

Üyeler” sıfatıyla (Site" ye erişen gerçek ve tüzel kişiler) kabul etmiş bulunuyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde

Site'yi kullanmaktan vazgeçiniz. Kullanıcı veya Üyeler işbu Yasal Uyarıları ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmekle,

Site'de yer alan ve/veya yer alacak olan içerikleri, uygulamaları ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanları da kabul etmiş sayılacaktır. Buna göre;

“Kullanıcı” Herhangi bir sebepleSite’yi kullanan kişileri,

“Üye” Site’de kullanıcı adı ve şifre vererek üye kaydı oluşturan Kullanıcı’yı,

“Tüketici” Site üzerinden Hizmet Talebi gönderen Kullanıcı’yı,

“Hizmet Veren” Site üzerinden Meslek Profili oluşturan ve/veya bir Tüketici tarafından gönderilen Hizmet Talebi’ne cevap olarak hizmet sağlamak

üzere Teklif sunan bir şahıs, kuruluş veya diğer geçerli tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, “Hizmet Veren” terimi söz konusu Hizmet Veren

adına hizmetleri yürüten bağlı personelini de içerecektir.),

“Meslek Profili” Bir Hizmet Veren’in Site üzerinde Tüketici ’ye sunabileceği belli bir alışveriş veya hizmetin tanıtımını (Hizmet Veren, Tüketicilere

teklif ettikleri hizmet(ler)i belirtmek ve Tüketiciler tarafından yapılan Hizmet Talebi’ne Teklif vermek için Meslek Profilleri oluştururlar.)

“Hizmet Talebi” Tüketici tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren’den Teklif istemek amacıyla Site üzerinde Müşteri tarafından yayınlanan

tanımlayıcı hizmet veya iş isteğini,

“Teklif” Bir Hizmet Veren'in, Tüketici'nin gönderdiği Hizmet Talebine yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,

“Anlaşmaya Varılmış İş” Hizmet Veren tarafından Teklif verilen, ve bu Teklifin Tüketici tarafından kabul edildiği bir Hizmet Talebini,

“Sözleşme” İşbu Yasal Uyarı ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni ifade eder.

Kullanıcı/Üyeler; işbu Sözleşme ile herhangi bir Kullanıcı’nın Site’yi kullanmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir

sözleşme mahiyetinde olduğunu kabul ederler. Site üzerinden bir Hizmet Talebi göndermekle ya da bir Meslek Profil oluşturmakla, Site’ye kayıt

olan ya da olmayan herkes bu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını

kabul ve koşullarına tabi olmayı kabul beyan ve taahhüt eder.

2         Hizmetsepeti, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına münhasıran sahiptir. Hizmetsepeti, herhangi bir değişiklik

olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Site’de yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile

kullanıcılarına elektronik ortamda bildirilmesini sağlayacaktır. Buna göre Yeniden düzenlemesi yapılmış olan Sözleşme, Site’de yayınlandığı andan

itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına bağlı olacaktır.

3         Kullanıcı/Kullanıcılar suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya

da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da

ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği Site’de paylaşamaz.

Bu tür bir içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran içeriği gönderene Kullanıcı/Üyelere aittir. Hizmetsepeti

Site’de Kullanıcı/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin Site’de yayınlamama

hakkına sahiptir.

4         İşbu Sözleşme’ye göre Hizmetsepeti’in sorumlulukları; Hizmetsepeti, Hizmet Veren ve Tüketici’ye ilişkin hizmet, ürün ve sipariş bilgilerinin,

kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak, Site’de yer almasını sağlamakla yükümlüdür. Ancak Kullanıcı, Site’nin kullanımından veya bir arıza

sonucu kullanım dışı kalmasından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Hizmetsepeti’ten herhangi bir ad altında tazminat talep etmemeyi kabul

ve taahhüt etmiştir. Buna göre sorumluluklar;

•          Kullanıcı ve Üye olmak için bir bedel ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Şu kadar ki; Hizmetsepeti Üye’yi hiçbir sebep göstermek zorunda

olmaksızın Site’yi kullanmaktan men edebilir. Bu konuda Kullanıcı’nın tazminat talebi olmadığı konusunda mutabakata varmış olduğu kabul edilir.

•          Üyeler Hizmet Talebi gönderebilir ve Meslek Profili oluşturabilirler.

•          Kullanıcı kullanım haklarını, Kullanıcı adı ve şifresini başkalarına veremez, devredemez. Kullanıcı adı ve şifresinin başka kişiler tarafından kötü

niyetle kullanılmasından doğrudan Kullanıcı sorumlu olup, Hizmetsepeti’nin söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır.

•          Herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca bir Hizmet Talebi sunabilir ancak Hizmet Talebi sunabilmek için en az 18 yaşında olma

zorunluğu mevcuttur.

•          Tüketici, geçerli bir Hizmet Talebi sunmak için gerekli bilgileri (ne yapılmasını istedikleri, ne zaman yapılmasını istedikleri, nerede yapılmasını

istedikleri gibi) eksiksiz ve açık olarak söz konus talebinde yazılı olarak belirtmelidir.

•          Hizmetsepeti, Tüketici’nin Hizmet Talebi’ni inceledikten sonra uygun bulması halinde Site üzerinde yayınlanmasına izin verecektir. Hizmet

Talebi’nin tanımı gerçek ve doğru olmalıdır.

•          Site üzerinden verilen her türlü Hizmet Talebi

a          yanıltıcı olmayacak;

b         herhangi bir üçüncü şahsın, telif hakları, patent, marka, ticari sır veya diğer mülkiyet haklarını, yayın, reklam ya da gizlilik haklarını ihlal

etmeyecek;

c          hiçbir kanun, tüzük, talimat veya yönetmeliği (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet, ayrımcılık yasağı veya yanıltıcı reklama ilişkin

olanlar dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal etmeyecek;

d         onur kırıcı, iftiracı, yasalara aykırı şekilde tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak;

e          müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve

f          virüs, Truva atı, solucan, saatli bomba, cancelbot veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren,

gizlice engelleyen veya ele geçiren diğer bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Kullanıcı Site’de yukarıdaki kurallara aykırı,

uygunsuz ve/veya Türkçe'nin kullanım kurallarına aykırı içerik yayınlayamaz. Hizmetsepeti, kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu,

uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği yayınlamama ve / veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

•          Ayrıca İşbu Sözleşme’yi ihlâl etmeniz durumunda Hizmetsepeti üyeliğinize son verebilir, içerikleri yayınlamayı reddetme ya da yayından

kaldırma hakkını kullanabilir ve herhangi bir resmi makamdan Kullanıcı/Üyelerden biri olarak size yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma

talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı/Üye olarak sizin Site sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik

sabotaj veya saldırı yaptığınızın tespit edilmesi halinde veya yasal, idari yada hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını

ve /veya aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna başvurma hakkını Hizmetsepeti saklı tutar.

•          Tüketiciler Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmak zorundadırlar. Buna göre Hizmetsepeti, Tüketici’ye ulusal, yerel veya

diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Tüketici’nin söz konusu bilgiyi kontrol

ettiği tarihte güncellenmiş olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

•          Hizmetsepeti, Kullanıcı/Üyelerin, Site ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Kullanıcı

Üyelerin yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Hizmetsepeti, gerekli gördüğü tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

•          Kullanıcı/Üyeler, Site’nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç

kullanmayacaklarını, Site’ye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine

izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde Hizmetsepeti’in bu yüzden kamu

kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı/Üyelere aynen rücu

edilir.

1         Kullanıcı/Üyeler Meslek Profili oluşturmak suretiyle Hizmet Veren olabilirler. Meslek Profili eksiksiz ve açık olarak doldurulmalıdır. Meslek Profili

ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, lisans, ehliyet, diploma

gibi evrakların da girişi Site üzerinde yapılmalıdır. Hizmet Veren tarafından belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğunu Hizmet Veren kayıtsız

şartsız taahhüt eder. Bu bilgi veya beyanatların doğruluğunun sorumluluğu Hizmet Veren’e aittir.

2         Meslek Profili oluşturabilmek ve Hizmet Veren olmak için en az 18 yaşında ve temyiz kudretine sahip olmak gerekmektedir. Buna göre her

türlü denetim hakkı Hizmetsepeti’e ait olup, Hizmet Veren’in Site üzerinde Meslek Profilini kendi denetiminden geçtikten sonra uygun görmesi

halinde Site’de yayına alacaktır.

3         Tüketici’nin almak istediği hizmete dair Teklif Talebi açmasını takiben Site üzerinden Hizmet Veren’lere işbu Teklif ile ilgili SMS ve elektronik

posta aracılığı ile bilgilendirme yapılır. Hizmet Veren de işbu halde kendisine gönderilen bir Hizmet Talebi için Site üzerinden veya SMS ile Teklif

vererek, Hizmet Talebi’nde belirtilen hizmeti Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif edebilecektir. Teklif veren Hizmet Veren’ler ile Tüketici

Site üzerinden mesaj yolu ile veya birbirleriyle paylaşırlarsa telefon ile iletişime geçebilir. Bu iletişim sonunda talebi açan Tüketici bir Hizmet

Veren’in teklifini seçerek işin yapılmasını sağlar. Kazanan Teklif ise, Tüketici tarafından tayin edilen ve kabul edilen Teklif’tir.

4         

5         Tüketici, belirtilen Hizmet Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Bir Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiğinde Hizmet Veren’e ödeme

yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir. Tüketici, yaptığı Hizmet Talebi üzerine bir Hizmet Veren’in Teklifi’ni kabul

ettiğinde, Hizmet Veren’e verilen hizmetler için Teklif’te belirtilen tutarı ödeyeceğini kabul eder. Şu kadar ki, Tüketici teklifleri beğenmez veya

vazgeçer ise teklifi iptal edebilir de. Bu aşamada söz konusu ilişkinin bağlayıcılığı Hizmet Veren ve Tüketici’yi ilgilendirmekte olup,

Hizmetsepeti’in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını Hizmet Veren ve Tüketici kabul ve taahhüt eder.

6         

7         Verilen Teklifler ihale bittikten sonra 1 ( bir ) hafta süre ile geçerlidir ve bağlayıcıdır. Bu süre Tüketicinin herhangi bir Teklifi seçmesinden

bağımsızdır.

•          Hizmetsepeti, Site’de üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcı/Üyelerden temin edilen kişiler bilgiler ( e-mail adresi, doğum

tarihi vs. ) servisin hizmet amacına yönelik olup, Kullanıcı/Üyeler bizzat aksini talep etmediği sürece Site dışında üçüncü kişilerle hiçbir suretle

paylaşılmaz. Şu kadar ki, Hizmetsepeti, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Kullanıcı

Üyelerin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

•          Şu kadar ki, Hizmet Veren Hizmetsepeti’e isim, adres, e-posta ve telefon numarası dâhil olmak üzere iletişim bilgilerini ve isim, şehir, iş yerine

uzaklık, web sitesi, iş tanımı, ödeme şekli, çalışma saatleri, referanslar ve nitelikler, değerlendirmeler ve incelemeler, önceki işlere ait fotoğraf

portföyü, kuruluş yılı, teklif fiyatı ve seçilen randevu saati gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm bilgilerini halka açık bir şekilde yayınlama ve/veya

Tüketici’ye ve Tüketici'nin seçtiği kişilere iletme konusunda yetki vermektedir. Hizmet Veren'in Teklifi bir Tüketici tarafından seçilmeden önce bu

bilgilerin bir kısmı, seçildikten sonra tamamı Teklifi kabul eden Tüketici ve bu Tüketicinin belirlediği kişiler ile paylaşılacaktır.

Bu bağlamda Hizmet Veren, yukarıda detayları belirtilen sağladığı işbu içerik ile ilgili olarak herhangi bir bedel talep etmeksizin, içeriğin Fikir ve

Sanat Eserleri Hakkında Kanunun 21, 22, 23., 24., 25. maddelerinde düzenlenen mali haklarının kullanma basit ruhsatını Hizmetsepeti’e herhangi bir

süre ve yayın kısıtlaması olmaksızın bahşettiğini, söz konusu içeriğin önceden izin almaya gerek olmaksızın, Site içerisinde ve Site ile bağlantılı

olarak uygun gördüğü her yerde yayınlanmasına muvafakat ettiğini, bu hususun muvafakatname/yetki belgesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve

taahhüt eder.

•          Hizmetsepeti, Site’ye üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcı/Üyelerden temin edilen kişiler bilgiler ( e-mail adresi, doğum

tarihi vs. ) aracılığıyla yayın göndermek, bülten göndermek, bildirimlerde bulunmak, ürünler hakkında bilgi vermek telefon, çağrı merkezleri,

otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. ve benzeri hizmetlerde bulunabilir. Kullanıcı/Üyeler tarafından paylaşılan kişiler bilgiler hiçbir durumda

burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır. Hizmetsepeti.com tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri Kullanıcı/Üyeler almak

istemiyor ve almayı onaylamıyor ise Üyelik Bilgilerim sayfası aracılığıyla her zaman ve ücretsiz olarak kendilerine gönderilecek elektronik ticari

iletileri durdurabilir veya ticari ileti kanallarını değiştirebilirler. Hizmetsepeti işbu link aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. Bu

linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde Kullanıcı/Üyeler aşağıdaki iletişim

bilgileri aracılığıyla Hizmetsepeti.com ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler       

•          İletişim e-postası: info@hizmetsepeti.com

•          Müşteri Hizmetleri: 0850 227 47 75 (Hafta içi 09:00 – 18:00)

        Bize Ulaşın

•          Teklif verilerek üzerinde anlaşılan bir hizmetin tüm sorumluluğu Hizmet Veren’indir ve Hizmetsepeti’in hiçbir sorumluluğu yoktur. Hizmet Veren,

Tüketici için verdiği her türlü hizmette, müşteri hizmetinden ve müşteri memnuniyetinden münhasıran sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Hizmet Veren, Tüketici ile olan randevularda ve Tüketici sorgulamalarının yönetiminden münhasıran sorumlu olacaktır.

•          İş iptali, Site üzerinden yapılmalıdır ve Site dışında yapılamaz.

•          Tüketici kendisinden başkası adına Hizmet Talebi dolduramaz. Hizmet Veren kendisinden başkası adına Teklif veremez. Alınan Teklifi veya

Hizmet Talebini üçüncü bir şahısa devretmek veya devretmeye niyet etmek, bu şekilde aracılık yapmak ve komisyon ücreti almak veya almaya

niyet etmek bu Sözleşme’nın ihlali sayılır. Bu şekilde bir ihlal tespit edildiğinde Kullanıcı Teklif tutarının 3 ( üç ) katı kadar cezai şartı Hizmetsepeti’e

ödemeyi beyan kabul ve taahhüt eder.

8       Site sadece Hizmet Veren ve Tüketicileri bir araya getirmek amacıyla oluşturulmuştur. Hizmetsepeti ile Hizmet Veren arasında istihdam,yarı

zamanlı istihdam, danışmanlık, yüklenicilik, ortak girişim veya acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

9         Site’de yer alan ve diğer Kullanıcı/Üyeler tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü bilginin, içeriğin, ilanın ve/veya görselin

gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içeriklerin internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme

sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Hizmetsepeti’in, çalışanlarının ve

yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını Kullanıcı/Üyeler kabul ve beyan ederler.

10       Kullanıcı/Üyeler; Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Sözleşme hükümlerine, Site’de belirtilen tüm şart ve koşullara

ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, Site üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın

gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcı/Üyelerin

Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

11       Kullanıcı/Üyeler, Hizmetsepeti’in sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki

ayıplardan hiç bir surette Hizmetsepeti’in sorumlu olmadığını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve/veya ilgili mevzuat hükümleri

dahilinde Hizmetsepeti’e izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Hizmetsepeti’i şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler.

12       Site’deki bilgilerin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Hükümleri çerçevesinde, site editörleri ve site hazırlayıcılarının izinlerine

bağlıdır. Herhangi bir kopyalama, yönlendirme veya iletişim amaçlı diğer kullanımlar kesinlikle izin alınarak ve kaynak gösterilerek yapılabilir. Site’de

bulunan içerik ve görseller; haber, fotoğraf ve sair materyaller sadece Hizmetsepeti’ten önceden yazılı izin alınması kaydıyla ve Hizmetsepeti’in izin

verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir, aksi halde 3. kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez,

postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir internet sitesinde izinsiz olarak

kullanılamaz.

13       Hizmetsepeti, Site’de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilme; Kullanıcı/Üyelerin sisteme

yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcı/Üyelerin de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Şu

kadar ki; Hizmetsepeti, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya

iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda

herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı

çalışmaya rağmen, Site’deki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Hizmetsepeti, Site’deki bilgi ve içeriklerin güncelliği, doğruluğu, şartları,

kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, yorum ve görüşlerin belli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız

diğer bilgi, hizmet veya içeriklere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

14       Web Siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk Hukuku ve Kanunlarına tabi olup, ihtilafların

çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Şu kadar ki; Hizmetsepeti’in Kullanıcı/Üyelerin bulunduğu ülkede de dava açma

hakkı saklıdır.

15       Hizmetsepeti Site’de, üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve/veya yönlendirmeler sağlamaktadır. Hizmetsepeti

ve onun ana ya da tali şirketleri ne de bunlarla ilişkili şirketler tarafından, üçüncü şahıs sitelerindeki bilgi, ürün ve hizmetler hiçbir şekilde

işletilmemekte, denetlenmemekte, onaylamamakta, garanti edilmemekte, bunların kullanılması teşvik veya tavsiye edilmemektedir. Hizmetsepeti,

Site’de kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı,

sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun Hizmetsepeti’in sorumluluğunu

doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi

zararlar Kullanıcı/Üyeler’in kendi sorumluluğundadır.

16       Hizmetsepeti, Site’nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site’nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site’ye bağlantı yapılmasıyla belirli

sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti

etmemektedir. Hizmetsepeti, Kullanıcı/Üyelerin Site’den yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici, yok edici veya bozucu özellikler bulunmadığını

ve bulaşmayacağını da garanti etmemektedir. Hizmetsepeti, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai

tazminatlar da dahil olmak üzere, Site’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

17     Kullanıcı/Üyelerin, Site’yi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya

onun temsilcisinin Hizmetsepeti’e bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde,

ihlâlde bulunan kullanıcının/üyenin Site’ye erişim ve/veya Site’yi kullanım hakları iptal edilir. Hizmetsepeti’in ileri sürülen hak tecavüzü veya hak

ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının/üyenin Site’ye erişim veya

Site’yi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıGİZLİLİK POLİTİKASI


İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan “ Kişisel Bilgiler” terimi sizi tanımlayabilecek isminiz, doğum tarihiniz, e- posta adresiniz veya posta adresiniz dahil

fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileriniz, kimlik bilgileriniz gibi bilgileri ifade etmektedir.

işbu gizlilik politikası ile tüm kullanıcılarımızı haklarında www.hizmetsepeti.com adlı internet sitesinden toplanan Kişisel Bilgilerin kullanımı ve ifşası

hakkında bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz. Hizmetsepeti olarak biz, kullanıcılarımızın gizliliğine değer vermekte olup, bizimle paylaşılan kişisel bilgilerin

gizliliği ve bilgilerin güvenliğini ile ilgili kullanıcılarımızın kaygılarını saygıyla karşılamaktayız. Bu nedenle “Gizlilik Politikası” gizliliğinizi korumak ve bilgi

temininde güvenli bir deneyim sağlamanız için tasarlamış olup, kullanıcıların onayı olmadan kişisel bilgilerini kullanmayacak ve Kişisel Bilgilerin

kullanılmasında, tamamen uluslararası alanda kabul edilen mahremiyet koruma standartlarına uymayı taahhüt etmektedir.

Hizmetsepeti olarak www.Hizmetsepeti.net adlı internet sitesini kullanmadan veya bize Kişisel Bilgilerinizi iletmeden önce kullanıcıların mevcut

Gizlilik Politikası’nı okumasını rica ediyoruz. Bu gizlilik politikası herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir

veyahut da yenilenebilir. Bizler yenilenen sözleşmeler konusunda siz kullanıcıları uyarmayabiliriz. Ancak bu durumda Gizlilik Politikası’nın söz konusu

değişiklikleri yansıtan güncellenmiş halinin yükleyeceğini belirtmek isteriz. İşbu sebeple güncellenen Gizlilik Politikası hakkında kullanıcıların bilgi sahibi

olduklarını periyodik olarak gözden geçirmesini öneririz. Sizlere önerimiz, yapılan değişikliklerden sorumlu olacağınız için, bu gizlilik politikasını her kullanım

öncesi kontrol etmenizdir. Hizmetsepeti kullanıcıların izniyle Kişisel Bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacaktır.

Siparişlerinizi almak,

Ürün ve hizmetlerimizi sunmak,

Ödemelerinizi gerçekleştirmek,

Siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek,

Bilgilerinizi güncellemek,

Üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek,

İlginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek,

3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak,

Yayınlar göndermek,

Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,

Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,

Yeni içerikler hakkında bilgi vermek,

Tarafınızca paylaşılan Kişiler Bilgiler’in hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacağı belirtilmiş olup, Hizmetsepeti tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri almak istemiyor ve almayı onaylamıyor iseniz Üyelik Bilgilerim linkini tıklayıp listeden çıkabilirsiniz. Hizmetsepeti bu şekilde gönderim listesinden çıkışınızı sağlayacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde Bize Ulaşın sayfasında yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile Hizmetsepeti ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirsiniz.

Toplanan mali bilgiler de satın aldığınız ürün ve hizmetler ile ilgili satış süreci ve muhasebeleştirilmesi için kullanılmaktadır. www.Hizmetsepeti.com adlı internet sitemizde bir satın alma yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Paylaşılacak bilgiler kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil gerekli tüm mali bilgileri içerir.

Kişisel Bilgiler ile www.Hizmetsepeti.com adlı internet sitemizden size hizmetleri verebilmek için temin edilen işbu bilgiler hizmetin amacına yönelik olup, ilke olarak, üçüncü kişilere satılmaz, kiralanmaz ya da başka şekilde kullandırılmaz ve siz bizzat aksini talep etmediğiniz sürece üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşılmaz. Şu kadar ki, Hizmetsepeti yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde size ait uhdesinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

www.Hizmetsepeti.net adlı internet sitemizi kullandığınız andan itibaren sizden toplanan tüm bilgileri bizim belirttiğimiz şekilde ve nedenlerle, bu gizlilik politikasında anlatıldığı gibi, kullanmamızı kabul etmiş olursunuz. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen sizin özgür iradenizle tarafımıza sağlanmaktadır. Bu Kişisel Bilgileri bize verip vermemekte kullanıcılar serbesttir. Ancak, kullanıcılara daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için, işbu www.Hizmetsepeti.net adlı internet sitesinde kullanıcılardan talep edilen bilgilerin tamamını vermelerini önermekteyiz. Ayrıca, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgilerin verilmemesi durumunda talebin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını dikkatlerinize sunarız. Kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması kullanıcıların sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur. Böyle bir durumda Hizmetsepeti hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle Hizmetsepeti’ın bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü kullanıcılara aittir.

Bu bilgiler ile ilgili her türlü kullanım Türkiye içinde yapılacaktır. Eğer bu sözleşme ile ilgili herhangi bir sorunuz veya kişisel bilgilerinizin kullanımı veya ifşası ile ilgili herhangi bir düşünceniz var ise Bize Ulaşın adresinden ulaşabilirsiniz.

www.Hizmetsepeti.net adlı internet sitemiz Hizmetsepeti’ın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Bu bağlantıların www.hizmetsepeti.net internet sitesinde yer alması, bizim bu siteler ile herhangi bir bağımız bulunduğu anlamına gelmez. Hizmetsepeti, işbu internet sitelerinin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. Bu diğer internet siteleri kullanıcıların bilgisayarına kendi çerezlerini yükleyebilir ve bilgi toplayabilirler. Diğer internet siteleri kendi gizlilik ve kullanım sözleşmelerine sahiptir ve kullanıcılar tarafından paylaşılan bilgileri farklı amaçlar için kullanabilirler. Hizmetsepeti’ın tavsiyesi diğer internet sitelerini kullanmadan önce kullanıcıların sözleşmelerini okumalarıdır. Bu internet sitelerinden ayrı olarak Kişisel Bilgilere ek olarak www.Hizmetsepeti.com adlı internet sitesi kullanıcılar tarafından ziyaret edildiğinde kullanıcılar hakkında başkaca bilgiler de toplanabilir, derlenebilir. Otomatik olarak derlenen teşhis edebilirlik niteliğine sahip olmayan bu bilgiler, cookies adı verilen çeşitli teknolojiler ile derlenmektedir. Cookies, web sitesinden bilgisayarların sabit diskine aktarılan küçük çaplı metin dosyalarıdır. Bu bilgileri sitemizi, ilgilendiğiniz ve ihtiyaç duyduğunuz ürünlerimizi değiştirebilmek için toplamaktayız. Tercihen “cookies” reddetmek veya "cookie" gönderildiğinde ikaz edilmek açısından kullanıcılar kendi web gezginlerini ayarlayabilirler. Girilen sitede "cookie"leri reddetmek, sitenin bazı alanlarını gezmeyi veya site ziyaret edildiğinde kişiselleştirilmiş bilgilerin alınmasını engelleyebilir. Sitemizi ziyaret ettiğiniz her zaman, sunucumuz tarayıcınız tarafından her sayfa görüntülemenizde yollanan bilgileri kaydeder (“Log bilgisi”). Bu log bilgisi IP adresiniz, tarayıcı türünüz, ziyarette bulunduğunuz domain, gezdiğiniz web siteleri ve arama kriterleriniz gibi bilgileri saklar. Çoğu kullanıcının IP adresi her çevirim içi oluşunda değişir. Biz log bilgilerini sitemizin teknik analizini yapabilmekte ve verdiğimiz hizmetin başarısını sağlayabilmekte kullanmaktayız. Biz edindiğimiz ip adresini, kullanım veya gizlilik politikamız ihlal edilmediği sürece, herhangi bir kişisel bilgi ile eşleştirmemekteyiz.

Hizmetsepeti toplanan ve aktarılan tüm Kişisel Bilgileri korumak için teknolojik ve kurumsal önlemleri alır ve bu önlemler teknolojik gelişmeye göre sürekli güncellenir ve uyarlanır. Internet üzerinden iletilen Kişisel Bilgiler’in gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmadığını, internet üzerinde Kişisel Bilgiler’in iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını tavsiye ediyoruz. Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 128 mbit şifrelenmiştir. Bu şekilde internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlarda ele geçirilmesi önlenmiştir.

Hizmetsepeti herhangi bir ihlali fark ettiği anda kullanıcıları bu konuda vakit kaybetmeksizin bilgilendirir, yasalara uygun bir şekilde takibinin yapılmasına olanak tanır ve bilgilerinin güvenliğini elinden gelen en iyi şekilde sağlar.

Hizmetsepeti vereceğiniz destek ile Kişisel Bilgilerinizi daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Ancak Kişisel Bilgilerinizin silinmesi, değiştirilmesi veyahut da güncellenmesinin gerektirdiği hallerde Hizmetsepeti ile Bize Ulaşın adresinden irtibata geçmenizi ve böylelikle isteklerinizi iletmenizi rica ederiz.

Bu site 18 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir. Eğer bir ebeveyn çocuğunun siteye kendi rızası olmadan kişisel bilgi girdiğini fark eder ise bu kişisel bilgileri bizler ile site üzerinden paylaşabilir. Biz bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmeyiz. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir kullanıcının bizim ile kişisel bilgi paylaştığını fark edersek, bu bilgileri sistemden sileriz.

Gizlilik Politikamız ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için www.Hizmetsepeti.net adlı internet sitemizdeki iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

İletişim bilgilerimize ulaşmak için lütfen tıklayınız.